Skip to Main Content

New

New

Инструкције за плаћање

Нема података

Нема података за задате критеријуме претраге

Upozorenje

УПОЗОРЕЊЕ! Неовлашћено коришћење туђег Јединственог матичног броја грађана (ЈМБГ) у сврху претраге стања обвезника накнаде за одводњавање у надлежности ЈВП „Србијаводе“ представља кривично дело „Неовлашћено прикупљање личних података“ из члана 146 Кривичног законика за које је предвиђена казна затвора до годину дана као и прекршај из члана 57 Закона о заштити података о личности за које је предвиђена новчана казна за физичко лице од 5.000 до 50.000 динара.